Starting price

12,888 THB


Sep 12, 2019 - Oct 03, 2019

Taiwan

HELLO TAIWAN 5วัน3คืน (S7)


File Download: XW-T38_Hello Taiwan 5D3N

XW-T38:Hello Taiwan 5วัน3คืน (S7)

:ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี สุริยันจันทรา: 

✔️12-16 ก.ย-(13,888)-6ที่

✔️15-19 ก.ย-(12,888)-7ที่

✔️19-23 ก.ย-(13,888)-5ที่

✔️25-29 ก.ย-(13,888)-13ที่

✔️26-30 ก.ย-(13,888)-17ที่

✔️29ก.ย-3ต.ค-(13,888)-20ที่

  -พีเรียด ต.ค สอบถามได้คะ-

             ----

เที่ยวครบทุกไฮไลท์

⭐️พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน น้ำแร่ส่วนตัว1คืน

⭐️สายการบิน NOK SCOOT(ลำใหญ่)

⭐️เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี

+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 

ขอพรเทพเจ้า วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง

เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมมหัศจรรย์ของหินทราย 

ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 

ชมความงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ไหว้เฒ่าจันทราขอพรความรัก วัดหลงซาน

ช้อปปิ้งฟินๆ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง 

ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี