Travel route » Korea(South)


HI Korea ตรุษจีนนี้ที่เกาหลี

- ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไร่สตรอเบอรร์รี่ ไร่องุ่น ซันมอรู – รันนิ่งแมน สวนสนุกโซลแลนด์ - ทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก – หมู่บ้านโบราณนัมซาน - คลองซองเกชอน – ช็อปปิ้งตลาด เมียงดง – ฮงอิก – เกาะวอลมิโด

Price per person starts: 19,900 THB

Feb 01, 2019 - Feb 06, 2019

Korea(South)

HI Korea Ice Fishing 2019

-เกาะนามิ –ชิมสตรอเบอรี่ สดๆจากไร่ –สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย –ใส่ชุดฮันบก –พระราชวังถ็อกชูกุง –ฮงอิก –คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ – ช็อปปิ้งจุใจณตลาดเมียงดง

Price per person starts: 18,900 THB

Jan 07, 2019 - Jan 29, 2019

Korea(South)

P1 HI KOREA WINTER PREMIUM

นำท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบิน KOREAN AIR พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐานอาหารทานครบ 10 มื้อ ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว สัมผัสอากาศหนาว พร้อมเล่นสกี สนุกสุดเหวี่ยง

Price per person starts: 22,900 THB

Jan 01, 2019 - Jan 05, 2019

Korea(South)