Travel route » นครศรีธรรมราช


ITHA803 เบตง หมู่บ้านลับฮาลาบาลา 3วัน2คืน

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอ เหนี่ยว - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สนามบินเบตง - สตรีทอาร์ตเบตง พักเมืองเบตง อาหารเช้า/เที่ยง /เย็น (เมนูไก่เบตง) 2 อุโมงค์ปิยะมิตร – สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำร้อนเบตง – เฉาก๊วย กม.4 - หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 ต้นไม้ยักษ์ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ – ค่ายจำลอง - สวนสมุนไพร - สนามฟุตบอลเบตง พักเมืองเบตง อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น 3 Sky walk จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - หาดใหญ่ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาหารเช้า / เที่ยง

Price per person starts: 8,900 THB

Dec 09, 2020 - Mar 31, 2021

นครศรีธรรมราช