Starting price

15,000 THB


Mar 26, 2019 - Apr 01, 2019

Europe

Costa Deliziosa


วันเดินทาง 26 มีนาคม –  1 เมษายน 2562

 • เรือสำราญหรูสไตล์อิตาเลียน OSTA Deliziosa  “THE SHAPE OF PERFECTION ” ระวางเรือ 92,600 ตัน จุผู้โดยสาร 2,826 คน
 • นำท่านเที่ยว เมืองเวนีซ นครแห่งสายน้ำ,  เที่ยวเมืองบารี แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี,  ดูโบรฟนิค  ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค,  สปลิท เมืองแห่งประวัติศาสตร์นับพันปี ริมฝั่งทะเลเอเดรียติค
 • พบกับเรือสำราญที่เพรียบพร้อมด้วยสิ่งบันเทิง ห้องอาหารหรู โรงละคร สระว่ายน้ำ จากุซซี่ บาร์ ไนท์คลับ คาสิโน ร้านดิวตี้ฟรี ห้องออกกำลัง ห้องอินเตอร์เน็ท เป็นต้น
 • สบายใจกับการจัดเก็บกระเป๋าเพียงครั้งเดียว

 

Activities

วันแรกของการเดินทาง อังคารที่ 26 มีนาคม 2562  ( กรุงเทพฯ –  เวียนนา )

 • 21.00น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อทำการเช็คอินและแลกบอร์ดดิ้งพาส พร้อมโหลมสัมภาระของท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • 23.55น.  เหินฟ้าสู่กรุงเวียนนา  โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS026  (ใช้เวลาบิน 10.50 ชม.) อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสบายและภาพยนตร์ลอยฟ้า

วันสองของการเดินทาง พุธที่ 27 มีนาคม 2562 ( เวียนนา – เวนีซ – Costa Deliziosa )

 • 05.25น.  ถึงสนามบินกรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย   แวะเปลี่ยนเครื่องและพักผ่อนอิริยาบถ
 • 09.10น.  เหินฟ้าสู่เมืองเวนีซ ประเทศอิตาลี โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS521 (ใช้เวลาบิน 1.50 ชม.)
 • 10.15 น.  ถึงท่าอากาศยานมาร์โคโปโล กรุงเวนีซ ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  Welcome to Venice, Italy
  นครเวนีซ
   ( Venice) เมืองที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบที่สวยงามจนได้ฉายาว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลอาเตรียติก” หรือ “เมืองแห่งสายน้ำ” เพราะถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กเกาะน้อย จำนวนกว่าร้อยเกาะเข้าด้วยกันโดยสะพานจำนวนมาก และยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งศิลปวัฒนธรรม ที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักและใฝ่ฝัน ด้วยบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อย เรือกอนโดล่า หรือแม้แต่บ้านเรือนที่ซับซ้อนในซอยแคบๆ จึงกลายเป็นเสน่ห์ของเมืองเวนีซ  ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากทุกเมืองในโลก
 • 14.00 น.  ออกเดินทางสู่ท่าเรือ โดยรถโค้ชแบบ sit-in-coach  (ค่ารถรวมในรายการแล้ว)
 • 15.00 น.  ถึงท่าเรือเวนีซ
  หมายเหตุ   การเดินทางจากสนามบินสู่ท่าเรือ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
  ขอท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน Cruise Check–In ผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือสำราญอิตาลีสุดหรู   Costa Deliziosa หลังจากขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วเชิญท่านพักผ่อนอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ สำหรับช่วงเย็น
 • 16.30 น.  ขอเชิญท่านนำเสื้อชูชีพมาร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Emergency Drill )
 • 17.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองบารี (Bari) ประเทศอิตาลี เชิญทุกท่านร่วมนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง BON VOYAGE COUNTDOWN พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Delizios

วันที่สามของการเดินทาง พฤหัสที่ 28 มีนาคม 2562 ( บารี  , ประเทศอิตาลี )

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 20.00 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ ต้อนรับเช้าอันสดใสด้วยการเดินเล่นออกกำลังกายบนดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย  เพิ่มพลังให้กับชีวิต หรือจะร่วมเต้นแอโรบิคกับครูฝึกแสนร่าเริง และมีอัธยาศัย เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ

 • 14.00 น.  เรือจอดเทียบท่าเมืองบารี ประเทศอิตาลี
   Welcome to Bari, Italy”
  ขอต้อนรับท่านสู่เมืองบารี(Bari) เมืองใหญ่อันดับสองของอิตาลีทางตอนใต้ ในอดีตนั้นเป็นศูนย์กลางการเกษตร อุตสาหกรรมและการพานิชย์ และยังเป็นท่าเรือที่สำคัญ โดยเฉพาะในยุคกลาง ซึ่งท่านสามารถเดินสัมผัสบรรยากาศ และวิถีชีวิตของชาวเมืองได้ใกล้ๆ จากท่าเทียบเรือ
  ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์หรือเดินเล่นเองตามอัธยาศัย ทางเราขอแนะนำทัวร์ดังนี้
  Tour code 0121 Old Bari and The new city
           Eur.45 / adult
  What we will see : (4 hours approx.)
  - Basilica of Saint Nicholas and Church of Saint Gregory
  - Castello Normanno-Svevo
  - The New City

ค่ำนี้ กัปตันเรือขอเลี้ยงต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ (WELCOME DINNER) ท่านจะเพลิดเพลินกับ บรรยากาศของดนตรีและการประดับตกแต่งภายในที่งดงามน่าตื่นใจ พร้อมด้วยเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้เป็น พิเศษ รวมทั้งความสำราญอันหลากหลายที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านอย่างเพียบพร้อม

 • 20.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองดูโบรฟนิค ประเทศโครเอเชีย
  หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านลงไปเที่ยวบนฝั่งเอง กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
  พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa  Deliziosa )

วันที่สี่ของการเดินทาง ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ( ดูโบรฟนิค,  ประเทศโครเอเชีย )

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

 • 08.00 น. เรือเทียบท่าเมืองดูโบรฟนิค ประเทศโครเอเชีย
  “Welcome to Dubrovnik, Croatia”
  ขอต้อนรับท่านสู่ เมืองดูโบรฟนิค(Dubrovnik) ขอต้อนรับท่านสู่เมืองโบราณดูบรอฟนิค เมืองที่ตั้งอยู่ ณ เกือบปลายใต้สุดของประเทศโครเอเชีย มีพรมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวิน่า มีฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค แห่งแคว้นดัลมาเชีย ซึ่งก็นับว่าเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการวางผังเมืองที่สวยงาม
  ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์หรือเดินเล่นเองตามอัธยาศัย ทางเราขอแนะนำทัวร์ดังนี้
  Tour code 2172 Tour of Dubrovnik                   Eur.50 /  adult
  What we will see : (3.50 hours approx.)
  - Old Town
  - Stradun
  - Franciscan Monastery, Dominican Monastery
  - Church of Saint Blaise
  - Pile Gate
  - Sponza  Palace
  Tour code 2175 Panoramic Walk Along Dubrovnik’s historic walls
  What we will see : (3 hours approx.)                      Eur.50 /  adult
  - Pile Gate
  - Minceta Tower
  - Maritime Museum
  - Fort Bokar
  - St. John’s Fortress
  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือขอต้อนรับบ่ายอันสดใส   วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านจะได้พักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัยหรือพบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ที่คุณถนัด
 • 18.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองสปลิท (Split)   ประเทศโครเอเชีย เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
  หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านลงไปเที่ยวบนฝั่งเอง กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
  พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Deliziosa

วันที่ห้าของการเดินทาง เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ( สปลิท,  ประเทศโครเอเชีย )

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

 • 08.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองสปลิท ประเทศโครเอเชีย
  “Welcome to Split, Croatia”
  ขอต้อนรับท่านสู่เมืองสปลิท เมืองชายฝั่งทะเลที่ใหญ่ที่สุดในทะเลเอเดียตึ และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่สอง รองจากเมืองหลวงซาเกร็บของโครเอเชีย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาราว 2,500 ปีตั้งแต่ยุคกรีก
  ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์หรือเดินเล่นเองตามอัธยาศัย ทางเราขอแนะนำทัวร์ดังนี้
  Tour code 0999 Trogir and Split                         Eur.55 /  adult
  What we will see : (6 hours approx.)
  - Trogir : Walls, Cathedral of Saint Lawrence, Bell Tower
  -  Split :   Diocletian’s Palace, Cathedral of Saint Domnius, Cathedral Treasury, Temple of Jupiter
  Tour code 1003 A Walk Through the heart of Split
  What we will see : (2 hours approx.)                      Eur.30 /  adult
  - Diocletian’s Palace
  - Temple of Jupiter
  - City Market
  - Cathedral of Saint Domnius
  - Golden Gate
  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงไปเที่ยวทัวร์ฝั่ง วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านจะได้พักผ่อนอย่างอิสระตามอัธยาศัยหรือพบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ที่คุณถนัด เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 17.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าเดินทางกลับสู่ เมืองเวนีซ ประเทศอิตาลี
  ค่ำคืนนี้ ทางเรือจะแจ้งเวลาให้ท่านนำกระเป๋าใหญ่มาวางไว้หน้าห้อง เพื่อนำไปเก็บไว้ในสโตร์ และนำส่งให้พรุ่งนี้ตามเวลาที่กำหนด ขอเรียนแนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว สำหรับวันรุ่งขึ้น
  หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านลงไปเที่ยวบนฝั่งเอง กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
  พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Deliziosa )

วันที่หกของการเดินทาง อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ( เวนีซ – เวียนนา – กรุงเทพฯ )

เรือเทียบท่าเวลา 09.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย รอเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกลงเรือ และรับกระเป๋าสัมภาระ และรอเจ้าหน้าที่ ประกาศเรียกลงเรือ

 • 09.00 น.  เรือเทียบท่า กรุงเวนีซ ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการลงเรือและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • 11.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบิน โดยรถโค้ชแบบ sit-in-coach  (ค่ารถรวมในรายการแล้ว)
 • 12.30 น.  ถึงสนามบินมาร์โคโปโล   เพื่อทำการเช็คอินและผ่านพิธีการทางสนามบิน
 • 19.05 น. เหินฟ้าสู่กรุงเวียนนา จนได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานมาร์โค โปโล
 • 20.10น. ถึงท่าอากาศยานเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปลี่ยนเครื่องและพักผ่อนอิริยาบถ
 • 23.20น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS025 (ใช้เวลาบิน 10.12 ชม.) อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสายและภาพยนตร์ลอยฟ้า

วันเจ็ดของการเดินทาง จันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ( กรุงเทพฯ )

 • 14.20 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ